157/22 Návrh nař. vl. k provedení zákona o pojišťování a financování vývozu;T:20.9.2022

Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná úprava se týká:

  • účelu a rozsahu záruk, podmínek jejich poskytnutí, výše krytí nesplacené úvěrové jistiny, postupu vyplácení veškerých peněžních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny z titulu poskytování záruk (§ 1 odst. 5 zákona č. 58/1995 Sb.),
  • způsobu tvorby fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk (§ 4 odst. 7 zákona č. 58/1995 Sb.),
  • pojistné kapacity připadající na poskytnuté záruky a poměr mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných záruk a celkovými závazky z poskytování záruk (§ 4 odst. 5 a 7 zákona č. 58/1995 Sb.).

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/