157/21 Novela vyhl. č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku;T:18.10.2021

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v systému monitoringu spotřeby energie“ upravuje podrobnosti energetického posudku pro projekty financované z programů podpory s ohledem na začátek nového programového období a nových programů podpory.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 10. 2021.