157/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod; T:16.10.2020

Základním cílem novely je úprava stávajícího nevyhovujícího stavu, kdy doposud nebyly vodní útvary povrchových vod legislativně ukotveny. Z tohoto důvodu se do vyhlášky vkládá nová příloha č. 2 „Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod“. Tato příloha obsahuje seznam všech vodních útvarů povrchových vod, jejich název, jednoznačný identifikační kód, kategorie a hydromorfologický charakter.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 10. 2020.