157/19 Nař. vl. o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data; T: 10.12.2019

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb., byl připraven Ministerstvem vnitra na základě zmocnění uvedeného v § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovaná novela nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, rozšiřuje množinu informací, které jsou povinně poskytovány jako otevřená data. Informace, které jsou v návrhu přítomné, vzešly z analýzy relevantních právních předpisů upravujících povinnosti vybraných subjektů a institucí a z veřejných konzultací vedených s odbornou i laickou veřejností, která identifikovala informace, o jejichž publikaci v podobě otevřených dat má zájem. Po analýze možnosti uvedení navržených informací v nařízení č. 425/2016 Sb. a vyhodnocení jejich vhodnosti vzhledem k cílům zveřejňování otevřených dat, jako je zvýšení transparentnosti, usnadnění veřejné správy a vytvoření příležitostí pro nové služby, byly vybrány a určeny jako vhodné informace, které jsou součástí návrhu.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/