156/13 Sada vyhlášek, kterými se upravují některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví; T: 14.11.2013

Materiály obsahují návrhy novel vyhlášek, jejímž cílem je především zapracovat změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/