156/10 Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod; T: 13.7.2010

Chráněné zdroje přírodní minerální vody a přírodní léčivé zdroje zřídelní oblasti Kyselka se nacházejí značnou měrou uvnitř ochranného pásma II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Větší část zájmové oblast se nachází na pozemcích, které spadají pod zvláštní režim ochrany vojenského újezdu AČR Hradiště. Nově stanovená pásma nahradí pásma dosavadní.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/