156/23 Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; T:29.9.2023

Návrhem zákona se navrhuje zavést elektronickou komunikaci u dávek nemocenského pojištění, a to u peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Dále se navrhuje zavést ošetřovné pro OSVČ (a zahraniční zaměstnance), zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, a zaměstnance v zaměstnání malého rozsahu, jedná-li se o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. Dílčí úpravy se týkají dlouhodobého ošetřovného a PPM. Upřesňuje se sdělování údajů mezi ČSSZ a stanovenými subjekty (pojišťovnami) ve vymezených případech. Místní příslušnost u zaměstnavatele ve stanovených případech bude určovat ČSSZ a doplňuje se povinnost OSVČ používat datovou schránku ve stanovených případech. V oblasti pojištění OSVČ jsou navrhovány úpravy, které mají zjednodušit provádění pojištění jak pojištěncům (OSVČ), tak i okresní správě sociálního zabezpečení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/