156/22 Zpráva o životním prostředí České republiky 2021;T:23.9.2022

Zpráva je komplexním hodnotícím dokumentem, který posuzuje stav a vývoj životního prostředí v ČR. Zpráva slouží k sledování plnění stanovených cílů a priorit Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050 (dále jen „SPŽP 2030“) a přispívá tak k identifikaci problematických oblastí, a tedy i následnému přijetí opatření vedoucích k jejich řešení. Zpráva rovněž představuje významný periodicky vydávaný zdroj informací o stavu životního prostředí ČR pro širokou veřejnost jak na národní úrovni, tak na úrovni mezinárodní.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/