156/21 Novela vyhl. č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě;T:18.10.2021

Hlavní okruhy změn návrhu:

  • problematika podílu žadatele o připojení na oprávněných nákladech provozovatele distribuční nebo přenosové soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu (dále jen „podíl“)
  • úpravy v návaznosti na novelu energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb.,
  • úpravy reflektující vývoj na elektroenergetickém trhu (např. postup při uzavírání smlouvy o připojení v případě změny zákazníka v odběrném místě připojeném k hladině nízkého napětí)

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 10. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/