156/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví; T:14.10.2020

V průběhu roku 2020 byly schváleny Zásady, které definují způsob regulace cen na následujících pět let. V určitých oblastech regulace cen dochází ve srovnání s lety 2016 až 2020 k výrazným změnám, což vyvolává potřebu úpravy regulačních výkazů. ERÚ dále navrhuje z vyhlášky odstranit požadavky na vykazování dat, která již ke své činnosti nevyužívá, odstranit duplicity vykazovaných dat, zvýšit přehlednost výkazů a zjednodušit jejich vykazování. Zároveň je cílem odstranit nedostatky v regulačních výkazech, zajištění jejich aktuálnosti a zahrnutí požadavků na vykazování dat, které držitelé licence již ERÚ pro účely řádného výkonu regulace cen z větší části pravidelně poskytují, ovšem prozatím na základě § 15a energetického zákona.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 10. 2020.

/jak-na-