155/17 Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021; T: 12.10.2017

Záměrem Českého statistického úřadu je vypracovat komplexní projekt přípravy a realizace sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, s cílem získat nezbytné údaje, charakterizující demografické, sociální a ekonomické procesy v oblasti vývoje obyvatelstva, jeho struktury a podmínek života, zejména bydlení, a to ve vzájemných souvislostech, v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu, a obsahově i metodicky srovnatelně se sčítáními v zemích Evropské unie a Evropské hospodářské komise OSN. Naplnění tohoto záměru vyžaduje přijetí nové právní úpravy, která stanoví podmínky realizace a uloží povinnost fyzickým osobám poskytnout údaje zjišťované sčítáním v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

/jak-na-