155/15 NV parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla; T: 21.8.2015

Energetický regulační úřad byl ustanovením § 53 zákona o podporovaných zdrojích zmocněn k vydání prováděcích právních předpisů (k provedení ustanovení § 7 odst. 3, § 8 odst. 5, § 11 odst. 4 písm. a), odst. 5 a odst. 11, § 12 odst. 1 písm. a), § 27 odst. 6 a § 36 odst. 3). Energetický regulační úřad vydal k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) v roce 2012 vyhlášku č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů. Předmětem této vyhlášky je specifikace technických a ekonomických parametrů, kterými jsou podle zákona především náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, doba využití zařízení a v případě výroben elektřiny využívající biomasu, bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn nebo biokapaliny, náklady na pořízení paliva. Dodržením těchto parametrů je výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté prosté doby návratnosti investic při podpoře výkupními cenami stanovenými Energetickým regulačním úřadem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/