155/13 Návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON; T: 8.11.2013

Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018 se zahajováním poskytování podpory v letech 2016 až 2019. S ohledem na dosavadní české i zahraniční zkušenosti a zaměření programu je maximální délka řešení projektů stanovena na 48 měsíců, zpravidla 36 měsíců. Uvedená délka trvání programu je stanovena z důvodu nutnosti jeho vyhodnocení po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. Z tohoto důvodu pro roky 2023 – 2025 není uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Vzhledem k celkovému rozpočtu programu se předpokládá nejméně 800 podpořených projektů. S ohledem na zaměření programu se očekává u 720 projektů (tj. 90 %) řešení realizované ve spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi. Do řešení podpořených projektů by mělo být podle předpokladů zapojeno nejméně 1 600 subjektů, z toho cca 32 % malých a středních podniků.

Realizace navrhovaného programu bude mít pozitivní vliv na zvýšení spolupráce výzkumných organizací a podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, na rozvoj podnikatelského prostředí a zejména na žádoucí posílení konkurenceschopnosti České republiky v perspektivních oborech.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/