155/10 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009; T: 1.7.2010

Předkládaný materiál Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009 je závazným podkladem publikace, která je tradičně označována jako Modrá zpráva. Tato zpráva je předkládána Ministerstvem zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí s úvodním slovem obou ministrů, což dokladuje nezbytnost úzké spolupráce obou resortů v této oblasti.

Obsahová náplň navazuje na dlouholetou tradici mnohostranného hospodaření s vodou a využívání vodních zdrojů v ČR a zároveň dokladuje, jak se naše republika vypořádává s cíli ochrany vod před znečištěním, povodňové ochrany i zajištěním vody v dostatečném množství a požadované jakosti. Zpráva obsahuje informace o hydrologické bilanci, povodňových situací, jakosti povrchové a podzemní vody, nakládání s vodami, zdrojích znečištění, správě vodních toků, dále pak informace o vodovodech a kanalizacích, rybářství a rybníkářství, státní finanční podpoře vodního hospodářství a ochrany vod, legislativních opatřeních, prioritních úkolech a v neposlední řadě informace o mezinárodních vztazích a výzkumu a vývoji v obou hlavních popisovaných oblastech, tj. vodním hospodářství a ochraně vod.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/