155/22 Návrh vyhl. o provedení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí;T:30.9.2022

Předkládaný návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/