155/21 Novela vyhl. č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví;T:18.10.2021

Hlavním cílem navrhované novelizace vyhlášky je aktualizace struktury dat vyžadovaných pro cenovou regulaci a zajištění funkčnosti a aktuálnosti vyhlášky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 10. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/