155/19 Vyhláška o regulačním výkaznictví; T: 29.11.2019

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb. S ohledem na vývoj na energetických trzích, na změny v evropské legislativě a na navazující změny v potřebách regulátora k zasílání údajů pro účely regulace, je potřebné aktualizovat regulační výkazy a vyhlášku o regulačním výkaznictví novelizovat.