154/15 Novela zákona o auditorech; T: 26.8.2015

Navrhovaná novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se novelizuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

  • Posílení nezávislosti auditora
  • Stanovení pravidel pro vnitřní organizaci auditora, systém řízení kvality, organizaci práce
  • Zvýšení důvěryhodnosti a transparentnosti přezkumů zajištění kvality prováděných v Unii
  • Účinný veřejný dohled
  • Posílení role výborů pro audit při zajišťování vysoké kvality povinného auditu
  • Stanovení podrobných pravidel pro zajištění dostatečné kvality povinných auditů subjektů veřejného zájmu a nezávislosti auditorů subjektů veřejného zájmu

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/