154/14 Novela zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů; T: 6.10.2014

Předkládaný návrh zákona reaguje na požadavky mezinárodního práva. sjednotit používanou terminologii. Sjednocuje používanou terminologii – jedná se zejména o odlišení pojmů zkušební značka od ostatních značek, jejichž vyznačení nemá právní účinky spojené s platným označením zkušební značkou.
Hlavním cílem předkládaného návrhu je přizpůsobení právní úpravy požadavkům Bruselské úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní (dále jen „Bruselská úmluva“).

Související soubory

/jak-na-