154/13 Návrh zákona o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií; T: 21.11.2013

Nařízení REMIT poprvé zavádí konzistentní rámec pro účinnou regulaci velkoobchodního trhu s energií pro celou EU:

a) definuje zneužívání trhu ve formě skutečné manipulace s trhem nebo pokus o manipulaci s trhem a obchodování zasvěcených osob na velkoobchodních trzích s energií.

b) zavádí výslovný zákaz zneužívání trhu na velkoobchodních trzích s energií.

c) stanoví nový rámec pro monitorování velkoobchodních trhů s energií při odhalování a zabraňování zneužívání trhu.

d) zajišťuje vynucování zákazů a trestání porušení pravidel zneužívání trhu na vnitrostátní úrovni.

Větší transparentnost na velkoobchodních trzích s energií snižuje riziko, že dojde k manipulaci s trhem a zkreslení cenových signálů. Důsledkem větší integrity a transparentnosti trhu by měla být podpora otevřené a spravedlivé hospodářské soutěže na velkoobchodním trhu s energií ve prospěch konečných spotřebitelů energie tak, aby ceny stanovené na velkoobchodním trhu s energií odrážely spravedlivou konkurenční interakci mezi nabídkou a poptávkou, a aby nebylo možné uplatňovat vlivy související se zneužívám velkoobchodního trhu, které by v konečném důsledku konečné spotřebitele poškozovaly. Transparentnost také pomáhá vytvářet rovné podmínky pro všechny účastníky trhu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/