154/11 NV o požadavcích na pohonné hmoty; T: 18.7.2011

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) stanovuje na základě ustanovení § 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohonných hmotách“), mimo jiné, požadavky na složení a jakost pohonných hmot.

Pokud se jedná o požadavky na jakost jednoho z druhu pohonných hmot, konkrétně motorového benzinu, je v § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 133/2010 Sb. stanoveno, že v případě motorového benzinu s přídavkem bioethanolu je maximální hodnota tlaku par 60 kPa zvýšena o odchylku tlaku par, uvedenou v tabulce č. 2 přílohy č. 1 této vyhlášky (v letním období). Takto stanovená možnost zvýšení tlaku par u tohoto benzinu však není zcela v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 2009/30/ES, jejíž transpozice byla z větší části provedena uvedenou vyhláškou a zákonem č. 91/2010 Sb., který novelizoval zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách. Ustanovení odstavců 4 a 5 článku 3 směrnice 98/70/ES, ve znění směrnice 2009/30/ES, umožňuje členským státům požádat pro letní období o výjimku, týkající se tlaku par benzinu s obsahem bioethanolu, která je uvedena v tabulce přílohy III zmíněné směrnice. Česká republika tuto žádost zaslala Evropské komisi (EK) již počátkem roku 2010, ale vzhledem k tomu, že se nepředpokládalo, že časová náročnost vyřízení žádosti ze strany EK bude trvat skoro rok, byla dotyčná výjimka do vyhlášky č.133/2010 Sb. zapracována ještě před vyjádřením EK. Žádost České republiky o výjimku byla však Rozhodnutím EK ze dne 8. prosince 2010 zamítnuta, což znamená, že je třeba (i s ohledem na skutečnost, že transpoziční lhůta pro transpozici směrnice 2009/30/ES uplynula již dnem 31. prosince 2010) v rámci zajištění správné transpozice směrnice 2009/30/ES předmětnou výjimku, jejímž obsahem je možné zvýšení tlaku par motorového benzinu s obsahem bioethanolu, z vyhlášky č. 133/2010 Sb. vypustit.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/