154/23 Novela vyhl. č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb el. komunikací; T:20.9.2023

Cílem dané právní úpravy je mimo jiné zakotvení dlouhého čísla pro SMS v roamingu s ohledem na to, aby bylo možné jednat s dodavateli operačních systémů na aktivaci zasílání AML SMS (lokalizace tísňové komunikace) i při zasílání tísňových SMS na vymezené dlouhé číslo (nezbytné řešení pro in-roamery). Dále se ruší univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání. Číslo není součástí národního číslovacího prostoru a není přidělováno Českým telekomunikačním úřadem, a proto je navrženo vypuštění tohoto čísla. V neposlední řadě na základě revize provedené Českým telekomunikačním úřadem dochází k převedení dlouhodobě nevyužívaných číselných rozsahů do rezervy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/