154/22 Novela z. č. 458/2000 Sb., energetického zákona a z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona;T:19.9.2022

Návrh novely reaguje na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruské federace. Cílem předložené novely je umožnit zjednodušení povolování obnovitelných zdrojů energie (OZE). Návrh je předkládán s cílem podpořit optimální rozvoj využívání OZE, a tím také přispět k plnění EU závazků v oblasti energetiky a klimatu a současně k zajištění energetické soběstačnosti.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 9. 2022 do 10h.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/