154/21 Návrh vyhl. o postupech registrace podpor u operátora trhu (registrační vyhláška);T:18.10.2021

Cílem vyhlášky je stanovit termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a provozní podpory biometanu u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu. Důležitým aspektem návrhu vyhlášky je jednoznačné určení dne registrace podpory, kdy u některých zákonem o podporovaných zdrojích energie nově definovaných podpor (např. modernizace výroben) je den registrace rozhodným okamžikem pro přiznání příslušného tarifu z cenového rozhodnutí.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 10. 2021.