154/20 Novela ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR; T:29.9.2020

Cílem předloženého návrhu ústavního zákona je v první řadě zakotvení stavu nebezpečí na ústavní úrovni, přičemž nově bude moci stav nebezpečí vyhlásit na celém území státu nebo jeho části i vláda. Dále návrh doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb, zakotvuje na ústavní úrovni Ústřední krizový štáb a zpřesňuje publikaci rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů.

Připomínky zasílejte s využitím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 9. 2020.

/jak-na-