153/15 Rozpočet SFDI na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018; T: 12.8.2015

Rozpočet roku 2016 vychází z navýšených směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové výši 45 mld. Kč národních zdrojů a při zapojení předpokládaného zůstatku finančních prostředků SFDI ke konci roku 2015 pracuje s celkovými národními zdroji ve výši 49,2 mld. Kč. Se zapojením prostředků EU ve výši 11,7 mld. Kč činí pro rok 2016 celková výše navrženého rozpočtu téměř 61 mld. Kč.

Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky:

· na opravy a údržbu sítě a přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem),

· na zajištění dofinancování projektů financovaných z OPD 2007-2013,

· na zajištění dostatečného čerpání OPD 2014-2020 pro splnění konkrétních milníků, tedy předem stanovených a sledovaných cílů v programu OPD 2014-2010, aby České republice nebyly kráceny prostředky z OPD,

· na zajištění financování již rozestavěných akcí.

Související soubory

/jak-na-