153/13 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb. o účetnictví; T: 14.11.2013

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou zejména změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva, tj. ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ze změn ostatních zákonů novelizovaných v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, s účinností od 1. ledna 2014. Změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva v zákonu o účetnictví jsou součástí zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 184), které schválil dne 10. října 2013 Senát Parlamentu ČR a dne 17. října 2013 podepsal prezident České republiky.

 

Návrh vyhlášky dále obsahuje i minimum ostatních změn, které souvisejí se změnami v dalších právních předpisech a změny legislativně technického charakteru.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/