153/10 Novela zákona o podmínkách podnikání v energetických odvětvích; T: 14.7.2010

Původní zákon č. 458/2000 Sb. byl přijat na základě platné směrnice Evropské rady a Evropského parlamentu 96/92/EHS, která stanovila pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a směrnice 98/30/EHS, která byla zaměřena na pravidla vnitřního trhu s plynem. Směrnice, které Evropská rada a Evropský parlament přijaly pod čísly 2003/54/ES (trh s elektřinou) a 2003/55/ES (trh s plynem) a 2004/8/ES (podpora kombinované výroby elektřiny a tepla), vyvolaly potřebu výrazným způsobem energetický zákon novelizovat. Novela byla přijata pod číslem 670/2004 Sb. a znamenala transpozici uvedených směrnic do energetického zákona. Tímto procesem byla energetická legislativa tehdy platná v Evropské unii plně transponována do našeho právního řádu.

Od 3. března 2011 musí být národní legislativa v souladu s nově přijatými předpisy EU v rámci tzv. 3. energetického balíčku. Ten obsahuje následující předpisy:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a o zrušení směrnice 2003/54/ES;
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES;
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů;
  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003;
  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005.

Základním důvodem k novelizaci energetického zákona jsou ze shora uvedených důvodů nové směrnice a nařízení platná v EU. Základní principy energetického zákona se předkládanou novelou nemění.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/