153/08 NV-seznam položek dvojího použití v jaderné oblasti; T: 28.8.2008

Seznam položek dvojího použití v jaderné oblasti je součástí vyhlášky č. 179/2002 Sb., kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti. Položkami dvojího použití v jaderné oblasti jsou podle § 2 písm. j) bod 3. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů – „materiály, zařízení a technologie, které nejsou navrhované a vyráběné k využití v jaderné oblasti, ale jsou v této oblasti využitelné“. Mezi položky dvojího použití v jaderné oblasti patří např. obráběcí stroje, testovací zařízení, zařízení pro separaci izotopů uranu (jiná než vybrané položky), zařízení závodů na výrobu těžké vody (jiná než vybrané položky), zařízení pro vývoj implozních systémů, výbušniny, vybrané vláknité nebo vláknové materiály, martenzitická ocel aj.

Vydání vyhlášky nebude mít žádný dopad na státní rozpočet ČR a její uplatňování nepovede ve státní správě ke zvýšení administrativní náročnosti včetně personálního zajištění. Předložený návrh vyhlášky si nevyžádá zvýšené finanční nároky ani na ostatní veřejné rozpočty a nebude mít negativní vliv ani na podnikatelské prostředí v České republice. 

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/