153/23 Novela vyhl. č. 345/2002 Sb., kt. se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu; T:20.9.2023

Návrhem změny vyhlášky dochází k částečnému rozšíření současného rozsahu regulace v oblasti legální metrologie a ke zrušení regulace u některých druhů měřidel. Cílem návrhu je novelizovat vyhlášku, a tím reagovat na současné potřeby praxe a požadavky orgánů státní správy v oblasti stanovení druhů a používání stanovených měřidel, a dále odstranit vývojově překonané terminologické formulace.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/