153/22 Národní plán obnovy – Půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost jako zdroj financování energetické transformace; T:20.9.2022

Cílem tohoto materiálu je představit základní parametry případné půjčky z RRF, zvážit její přednosti i nevýhody z hlediska finančního, ekonomického i strategického a zasadit možnost využití půjčky do širšího kontextu energetické transformace. Dalším cílem je vydefinovat soubor dat a analýz, které umožní zodpovědné strategické rozhodování nejméně v horizontu do roku 2030. Tento dokument proto nepopisuje výhradně výhodnost půjčky jako nástroje financování energetické modernizace, ale definuje také podmínky, které je nutné zajistit, aby byly tyto dodatečné zdroje využity s nejvyšším možným dlouhodobým přínosem pro občany i ekonomiku.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 9. 2022.