153/21 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti exekucí a výkonu rozhodnutí;T:19.10.2021

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti exekucí a výkonu rozhodnutí, navazuje na změny provedené v exekučním a občanském soudním řádu, jež přináší vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dále vyhláška mění právní úpravu odměny a náhrady hotových výdajů správce obchodního závodu a přináší novou právní úpravu odměny správce nemovité věci a náhrady jeho hotových výdajů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 10. 2021.