153/20 Návrh využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014-2020; T:29.9.2020

Na základě návrhu nařízení Evropské komise (EK) ze dne 28. května 2020, tzv. REACT-EU , který má vést k posílení schopnosti členských států reagovat na krizi související s pandemii COVID-19, bude členským státům dodatečně k ESIF přiděleno celkem 47,5 mld. EUR (o alokaci bylo rozhodnuto na mimořádném jednání Evropské rady 17. – 21. 7. 2020). Prostředky REACT-EU přidělené České republice budou v souladu s požadavky EU na jejich použití vyplývajícími z návrhu nařízení REACT-EU alokovány do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 (IROP) na podporu zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a cyklodopravy.

Dodatečnou alokaci k ESIF bude dle návrhu nařízení k REACT-EU možné použít výlučně na:

  • operace podporující zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19
  • přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství pomocí investic do operací přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku
  • až 4 % prostředků může být vyčleněno na technickou pomoc.

Připomínky zasílejte s využitím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 9. 2020.

/jak-na-