153/19 Návrh věcného záměru zákona o účetnictví; T: 10.1.2020

Důležitou skutečností je, že nový zákon o účetnictví nebude znamenat žádné významné změny v zavedených postupech účtování, zejména u mikro a malých účetních jednotek. Primární snahou je ukotvení zákonného rámce tak, aby zvýšil právní jistotu účetních jednotek a zjednodušil interpretaci prováděcích vyhlášek. Návrh věcného záměru proto neřeší detailně otázky, které se týkají prováděcích vyhlášek, pouze vytváří prostor pro základní rámec nové právní úpravy. Současně s dalším legislativním postupem věcného záměru se předpokládá pokračování v odborné diskusi nad tezemi prováděcích vyhlášek k novému zákonu o účetnictví.

Návrh věcného záměru počítá s rozšířením použití mezinárodních účetních standardů pro sestavení účetní závěrky pro některé účetní jednotky působící na finančním trhu, zejména banky a některé finanční instituce a pojišťovny. Platná sektorová regulace vycházející z požadavků EU již v současné době vyžaduje od těchto účetních jednotek implementaci mezinárodních účetních standardů pro účely dohledových orgánů. Má-li být snížena administrativní zátěž i pro tyto účetní jednotky, bude klíčové provázat novou úpravu v oblasti účetnictví se zákonem o daních z příjmů a to v tom smyslu, že z výsledku hospodaření zjištěného podle mezinárodních účetních standardů se bude vycházet i pro stanovení základu daně z příjmů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/