152/17 NV některá ustanovení zákona o sociálních službách; T: 10.10.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává ve formě vyhlášky souhrn podmínek pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který je nedílnou a povinnou součástí žádosti o dotaci kraje ze státního rozpočtu

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/