152/16 Aktualizace Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020; T: 10.8.2016

Materiál se předkládá v souladu se záměrem Exportní strategie ČR 2012 – 2020 aktualizovat obsah tohoto koncepčního dokumentu v určitém časovém intervalu, a to v souvislosti se změnami, ke kterým dochází v zahraničně politické, ekonomické i vnitropolitické oblasti a které ovlivňují proexportní politiku a aktivity státu na podporu exportu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/