152/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě; T: 5.8.2015

Účelem navrhované právní úpravy je s účinností od 1. ledna 2016

zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy ze současných 9 200 Kč na 9 900 Kč a základní hodinovou sazbu z 55 Kč na 58,70 Kč. V návaznosti na to se navrhuje valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy; a 
zvýšit sazby minimální a zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu. Řešení je navrhováno variantně s tím, že o výběru rozhodne vláda.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/