152/10 Informace o škodách způsobených povodněmi v květnu 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu; T: 28.6.2010

Zpracovaný materiál vychází ze strategie obnovy území připravovanou Ministerstvem pro místní rozvoj a byl vypracován v souladu s dopisem ministra financí č.j. 19/63429/2010 ze dne 31.5.2010.

Celkové škody na dopravní infrastruktuře v majetku státu jsou prozatím vyčísleny na 1 078 515 tis. Kč, v tom na železniční infrastruktuře ve výši 656 100 tis. Kč a na pozemních komunikacích ve výši 422 415 tis. Kč.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/