152/09 Nařízení vlády o stanovení emisních limitů; T: 4.9.2009

Posuzovaná novela nařízení vlády č. 615/2006 Sb., (dále jen „novela nařízení“), je v pořadí třetím obecně závazným právním předpisem upravujícím ochranu ovzduší před jeho znečišťováním emisemi ostatních zdrojů.

Shrnutí hlavních cílů posuzované novely nařízení vlády:

  • Upřesnění a zjednodušení kategorizace zemědělských zdrojů (chovů).
  • Upřesnění kategorizace na základě sčítání kapacit zařízení podle již vydaného metodického pokynu.
  • Stanovení nových specifických emisních limitů u technologií, které i přes skutečnost, že splňují požadavky na BAT (Best Available Techniques) nejsou schopny splnit zpřísněné obecné emisní limity, které platí od nabytí účinnosti vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, která nahradila vyhlášku č. 356/2002 Sb.
  • Úprava v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu provedená v souvislosti s přijetím zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.
  • Ošetření problematiky emisí pachových látek u některých skupin zdrojů s jejich významným výskytem, které stávající nařízení neřeší.
  • Odstranění drobných nedostatků a chyb v psaní.

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Příloha

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/