152/22 Novela vyhl. č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška);T:26.9.2022

Cílem každoroční novely vyhlášky je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z cen nemovitých věcí a jejich vývoje na trhu, které byly získány od bankovního sektoru, Českého statistického úřadu a z jiných zdrojů. Novela přináší aktualizace základních cen stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, oblastí nebo okresů, základních cen některých staveb pro ocenění porovnávacím způsobem. Koeficienty změn cen staveb Ki jsou aktualizovány dle předaných údajů z Českého statistického úřadu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/