15/17 Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy; T: 17.2.2017

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován v návaznosti na poslední novelu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), schválenou Parlamentem ČR dne 6. září 2016 a vyhlášenou ve Sbírce zákonů pod č. 319/2016 Sb. Novela zákona o dráhách do vnitrostátního právního řádu transponuje směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, přičemž pro předkládaný návrh jsou konkrétně relevantní změny zákona o dráhách v oblasti kategorizace drah.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/