15/16 Nař. vl. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility; T: 3.2.2016

Obsahem je stanovení technických požadavků na výrobky způsobilé vyvolávat elektromagnetické rušení nebo jím být ovlivněny, tak, aby se zabránilo škodlivým účinkům tohoto jevu. Cílem je zajistit fungování vnitřního trhu tím, že vyžadují, aby zařízení byla v souladu s přiměřeným stupněm elektromagnetické kompatibility.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/