151/17 NV o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis; T: 9.10.2017

Cílem vyhlášky je stanovit náležitosti formulářů pro podávání návrhů na zápis do nově vzniklé evidence svěřenských fondů a evidence skutečných majitelů a též náležitosti formuláře v případě změny či výmazu údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizaci zaměstnavatelů. Dále se chce nově ve vyhlášce upravit podrobnosti týkající se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů a o výši náhrady nákladů spojených s umožněním tohoto přístupu.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/