151/15 Novela zákona o sociálních službách; T: 25.8.2015

Navrhuje se zvýšit částky příspěvku na péči poskytovaného podle zákona o sociálních službách osobám závislým na pomoci jiné osoby, dále se upravují podmínky pro detenci v zařízeních sociálních služeb a upřesňují se ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o nepřípustnosti držení v zařízeních sociálních služeb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/