151/14 Nař. vl. organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků; T: 26.9.2014

Adaptační nařízení vlády navrhované v souvislosti se změnami společné zemědělské politiky Evropské unie v letech 2014-2020. Návrh naplňuje požadavky vyplývající z příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie, především pak nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/