151/13 NV- Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik; T: 11.11.2013

Předmětem navrhované právní úpravy je stanovení 1) vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob, který je uveden v příloze č. 1 k návrhu vyhlášky, a 2) obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 k návrhu vyhlášky. Navržené formuláře vycházejí z již existujících formulářů, pouze reagují na specifické požadavky a zmocnění v zákoně o odpadech ve vztahu ke zpětnému odběru pneumatik. Dále se v souvislosti s uvedenými úpravami vylučuje aplikace ustanovení o obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a doplňují se ustanovení vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů, která se týkají dostupnosti míst zpětného odběru v případě prodeje výrobků prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/