151/10 Novela zákona o rozpočtových pravidlech; T: 13.7.2010

Návrh má zjednodušit administraci prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie. Finanční toky těchto prostředků byly nastaveny v souladu s evropskou legislativou, která upravuje obecné podmínky čerpání prostředků, často ale bez ohledu na národní legislativu. Je proto nutné v zájmu bezproblémového čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie upravit i zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tak aby implementace projektů probíhala bez legislativních a administrativních překážek.

Novela zahrnuje také úpravy některých ustanovení, která nejsou jednoznačná, nebo se po dobu platnosti zákona vyskytly novely, které nepromítly úpravu do celého textu zákona, nebo se změnily skutečnosti, které platily v době zpracování příslušných ustanovení.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory