15/10 Zákon o azylu; T: 16.2.2010

Hlavním cílem návrhu zákona je implementace práva ES/EU. Jednou z implementovaných směrnic je i tzv. směrnice o modrých kartách, která stanoví zvláštní podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí, kteří žádají o  pobyt na území Evropské unie za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání na dobu delší než tři měsíce.

Dále návrh zákona reaguje na soudní judikaturu a na poznatky, které se objevily v aplikační praxi. Současně je cílem prováděné regulace provedení úprav souvisejících se zajištěním úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 450 ze dne 20. dubna 2009, kterým byla schválena Koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek. V důsledku změn hmotněprávní úpravy je dále navrhována celková rekonstrukce skutkových podstat správních deliktů, a to tak, aby právní úprava správního trestání lépe vyhovovala potřebám aplikační praxe.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/