151/23 Návrh zákona, kt. se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici; T:27.9.2023

Návrh se předkládá na základě usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 o Analýze legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních a v návaznosti na návrhy nových zákonů o zbraních a střelivu a o munici zpracované v souladu s plány legislativních prací vlády na léta 2019 a 2022.

Cílem celého balíčku návrhů zákonů je vytvoření komplexní nové právní úpravy nakládání se zbraněmi, střelivem a municí v civilní sféře. „Změnový“ zákon mění 24 stávajících zákonů. Dochází jak ke změnám pouze formulačním a terminologickým, které reagují na nově zavedenou terminologii a nově definované pojmy v zákoně o zbraních a střelivu a zákoně o munici. V některých zákonech dochází i ke změnám věcným, které jsou nezbytné pro to, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi, střelivem a municí funkční a efektivní, případně se odstraňují některé nedostatky platné právní úpravy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/