151/21 Akční plán ke Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022–2024;T:8.10.2021

Akční plán ITS 2022+ bude poskytovat základ pro zdůvodnění alokace finančních prostředků, které by měl vynakládat SFDI. Nový postup projednávání projektů ITS a C-ITS zajistí, aby byl sledován postup realizace přípravy i vlastní implementace projektů, včetně zdůvodnění zpoždění realizace oproti původnímu plánu, a dále zajistí, aby byly sledovány ukazatele KPI pro měření úspěšnosti naplňování cílů a opatření vládou schválené Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050, jakož i celospolečenských cílů. K dispozici budou také informace o finančních prostředcích vynaložených na přípravu a realizaci jednotlivých projektů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 10. 2021 12h.